Na tej stronie używamy Cookies

Dowiedz się więcej
 
Schowek

Obozy letnie 2021 , kolonie dla dzieci, lato 2021

Obozy młodzieżowe w Polsce 2021 , obozy zagraniczne, obozy 2021

CENTRUM REZERWACJI telefon 660 710 300 | rezerwacje@mirasol.pl
Tematyka

Wybierz tematykę
obozu, kolonii

Wybieram
Zamknij
 • Ładowanie...
Wybieram
Kraj
Region
Miejscowość
Ilość dni
Wyjazd po
Powrót przed
Dojazd
Wyjazd z
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Wiek uczestnika
Ilość osób
Cena od
Cena do
Nr. oferty
Fraza

Regulamin korzystania z portalu mirasol.pl

Właścicielem i operatorem/administratorem portalu internetowego  mirasol.pl  jest LEKTOR Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oławska 25, kod  50-123

 Licencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 610/4/2015      KRS 0000537804    NIP 8971804449    Regon 360535742

Portal umożliwia Klientowi dokonywanie wstępnej rezerwacji i zakup imprez turystycznych.

Informacje i ceny dotyczące  wyjazdów, publikowane na stronach portalu  mirasol.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 1. Podstawowe nazewnictwo / określenia, używane w regulaminie  :

 1. Portal – portal internetowy  mirasol.pl
 2. Organizator (Touroperator ) - biuro turystyczne, firma które jest organizatorem prezentowanych na stronach Portalu ofert turystycznych.
 3. Agent – mirasol .pl działalność agenta polega na prezentowaniu oraz  pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję)
 4. Klient – osoba składająca zapytanie lub wykupująca imprezę turystyczną lub inną usługę proponowaną przez portal mirasol.pl,
 5. Uczestnik- osoba biorąca udział w imprezie
 6. Konsultant - pracownik portalu internetowego  mirasol.pl, który kompleksowo obsługuje  Klienta w związku ze sprzedażą prezentowanych na stronach portalu ofert.
 7. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta, która  zawiera szczegółowe dane wykupionej imprezy, a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej zaakceptowaniu i wpłaceniu zaliczki  przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla wszystkich stron.
 8. Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy –reguluje wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
 9. Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Organizatora na rzecz Klienta, sprzedawana za pośrednictwem Agenta, zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
 10. Administrator danych osobowych-LEKTOR Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oławska 25, kod  50-123


§ 2. Zasady korzystania z Portalu internetowego :

 1. Korzystając z Portalu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi  odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Portalu.
 2. Klient korzysta z Portalu  w swoim imieniu i musi być osobą pełnoletnią. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
 3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem nieprawdziwego nazwiska lub  nazwiska innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 4. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. mirasol.pl nie daje gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez  usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z Portalu informacji.
 6. Dane osobowe i uczestników powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. Dokonując rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, dowód osobisty, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.  
 7. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w  dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.

§3. Dokonanie wstępnej rezerwacji

 1. Na stronach portalu www. mirasol.pl  udostępnione są oferty turystyczne wybranych Organizatorów, zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
 2. Klient korzystając z wyszukiwarki określa parametry imprezy turystycznej, którą jest zainteresowany . (np. kraj, miasto, tematykę wyjazdu, wiek itp.)
 3. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania Klient  wybiera jedną z imprez turystycznych prezentowanych przez mirasol.pl
 4. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem imprezy turystycznej Klient klika Przejdź do rezerwacji , gdzie znajduje się Formularz rezerwacyjny , w którym podaje prawidłowe dane osobowe uczestników wyjazdu niezbędne do dokonania rezerwacji w systemie rezerwacji internetowej mirasol.pl .
 5. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Po wprowadzeniu danych Klient zaznacza, że akceptuje (po uprzednim zapoznaniu się) zapisy niniejszego Regulaminu i warunki uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej i wysyła wstępną rezerwację za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego mirasol.pl
 7. W przypadku wykrycia błędów w dokonanej wstępnej rezerwacji Klient zostanie o tym poinformowany przez Konsultanta i dane zostaną poprawione za zgodą Klienta. 

§4.Zawarcie umowy o imprezę turystyczną :

 1. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z rezerwacją Konsultant sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy u Organizatora. Następnie Konsultant  drogą telefoniczna i mailową informuje Klienta o możliwości rezerwacji imprezy turystycznej  bądź jej odmowie. W przypadku braku miejsc Konsultant zaproponuje Klientowi inne wyjazdy zgodne z jego preferencjami.
 2. W przypadku potwierdzenia dostępności miejsc Klient otrzymuje  (e-mailem)  wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę.
 3. Po zapoznaniu się z ofertą i warunkami wyjazdu Kient  dokonuje  wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) przelewem bankowym na wskazany przez Konsultanta  numer rachunku bankowego.
 4. W momencie dokonania wpłaty zawarta zostaje Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta (mirasol.pl)   i jest to równoznaczne z akceptacją przez Klienta Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.
 5. Wpłacenie zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną oznacza potwierdzenie rezerwacji  i sprzedaż świadczeń.
 6. W ustalonym przez Organizatora terminie Klient zobowiązany jest do wpłacenia pełnej opłaty za wyjazd oraz do dostarczenia wymaganych przez Organizatora dokumentów
 7. Po przesłaniu  pełnej wpłaty i dokumentów Klient otrzyma dokumenty podróżne (skierowanie)  na zakupioną imprezę turystyczną. Dokumenty w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Klientowi:a.) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu rezerwacyjnym,
  b) droga pocztową, c) mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wyjazdu.
  O szczegółach odbioru dokumentów poinformuje Klienta Konsultant
 8. Konsutant mirasol.pl poinformuje Klienta każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.
 9. W każdym czasie Klient może się skontaktować  z Konsultantem ,aby uzyskać odpowiedzi na temat swojej rezerwacji lub  uzyskać dodatkowe  informacje  o zarezerwowanej imprezie turystycznej

§5. Cena imprezy turystycznej :

 1. Cena zakupionej Imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie , a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wyjazdów z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wyjazdów lotniczych, inne zgodne z opisem imprezy.
 2. Organizator imprezy może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Mirasol .pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką Klient akceptuje przy dokonywaniu rezerwacji.
 3. Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Organizatora, przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
 4. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez mirasol.pl w momencie dokonywania rezerwacji przez Klienta, aż do chwili uzyskania przez mirasol.pl ostatecznego potwierdzenia rezerwacji Klienta  od Organizatora.
 5. mirasol.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Klienta oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych na Portalu w systemie rezerwacyjnym  zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Klienta imprezy turystycznej.

§6. Regulowanie płatności :

 1. Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Klienta Konsultant.
 2. Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych przez Konsultanta mirasol.pl  w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.
 3. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych Klient zobowiązany jest do wpłaty całej należności za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
 4. Przy wpłacie zaliczki, Konsultant  udzieli Klientowi szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny imprezy.
 5. Klient może opłacić imprezę:- przelewem bankowym
 6. Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta www. mirasol.pl
  na konto : 33 1600 1462 1844 2031 3000 0001  (LEKTOR, ul.Oławska 25, 50-123 Wrocław)
  W treści przelewu  należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

§7. Zmiana rezerwacji 

 1. Klient może zmienić  rezerwację po zakupie imprezy turystycznej na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora.
 2. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail na rezerwacje@mirasol.pl podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem

§8 Anulowanie rezerwacji

 1. Klient, który nie może  uczestniczyć  w wykupionej imprezie turystycznej  może zrezygnować  z  niej na zasadach określonych w zaakceptowanych wcześniej w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora imprezy.
 2. Anulując rezerwację Klient musi się liczyć  z kosztami manipulacyjnymi
 3. W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych Klient na piśmie upoważni mirasol.pl do ich potrącenia z dotychczasowo uiszczonej opłaty
 4. W przypadku, gdy kwota wpłaconej zaliczki będzie za niska do pokrycia kosztów anulacyjnych Klient będzie  poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie musi wpłacić wymaganą kwotę.
 5. Zlecenie rezygnacji z wybranej imprezy turystycznej  Konsultanci  mirasol.pl  przyjmują wyłącznie w formie pisemnej  drogą elektroniczną na adres rezerwacje@mirasol.pl  lub listownie (listem poleconym) .
 6. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
 7. mirasol.pl zastrzega sobie  możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
 8. mirasol.pl  nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora imprezy turystycznej
 9. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Klienta, dokonanych przez Organizatora imprezy turystycznej, przekazywane  będą przez mirasol.pl pod wskazany w formularzu adres e-mail lub drogą telefoniczną.

§9. Obsługa posprzedażowa   

 1. Klient może w każdej chwili kontaktować się z Konsultantem  mirasol.pl w sprawie swojej rezerwacji/ wyjazdu.
 2. Klient/uczestnik zobowiązany jest skontaktować się do 24 godzin przed wylotem/wyjazdem z  mirasol.pl , aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
 3. W przypadku komunikatu ze strony Organizatora na temat zmian  w rezerwacji imprezy turystycznej mirasol.pl  poinformuje  o tym każdorazowo  Klienta

§10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient  może złożyć reklamację w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej poprzez mirasol.pl  imprezy turystycznej.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy  turystycznej, która zostanie przez niego  rozpoznana  na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej imprezy turystycznej
 3. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi Konsultantów mirasol.pl  Klient ma prawo również do złożenia reklamacji. Takie reklamacje należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na mail  rezerwacje@mirasol.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.
 5. Prawidłowo złożone reklamacja powinny, zawierać co najmniej dane Klienta ( Usługobiorcy) tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§11. Ochrona danych osobowych :

 1. Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Portalu internetowego www. mirasol.pl  wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych-LEKTOR Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oławska 25, kod  50-123 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Wysyłając  Formularz rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie Klient wyraża  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: rezerwacje@mirasol.pl Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować usługę, zapisać się do newslettera.

 5. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez klienta następujących danych osobowych.
 • Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna.
 • Telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
 • E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji usług
 • Wiek – informacja konieczna do właściwego wyboru usługi (obozy, kolonie)
 • Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
 • Informacje o zdrowiu i Nr PESEL- zgodnie z obowiązyjącymi przepisami Kuratorium oświaty (dotyczy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży)

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.

 1.  w celu przechowywania danych na serwerze,
 2.  w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3.  w celu korzystania z systemu do fakturowania,
 4. w celu korzystania z systemu sprzedażowego,
 5. zewnętrznemu biuru rachunkowemu
 6. Organizatorom w celu realizacji usługi

Kontakt z Użytkownikiem Witryny następuje za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.
 Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się przez e-mail lub telefon z osobami, których dane kontaktowe zostały uzyskane przez funkcjonowanie Witryny www.mirasol.pl
Administrator powziął wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, w szczególności z uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu.
 

§12 Zmiany i dostępność portalu

 1. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w regulaminach i polityce prywatności bez informowania użytkowników Portalu mirasol.pl. o zmianach będziemy informować jedynie wówczas, jeśli nowa polityka prywatności jest mniej korzystna dla Użytkownika.
 2. Portal mirasol.pl  jest dostępny w takim stanie w jakim użytkownik go  otrzymuje. Operator  nie gwarantuje dostępności do Portalu mirasol.pl , która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.  Operator  nie odpowiada za brak możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym kursów i wyjazdów, nie gwarantuje mimo wszelkich możliwych starań, że oferta przedstawiona na portalu nie zawiera błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
 3. Operator  nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Portalu.
 4. Informacje przedstawione w ramach Portalu są wyłącznie informacyjne i nie mogą być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Operator nie gwarantuje, że wynik przeglądania Witryny sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości czy przydatności uzyskanych informacji.

§13.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez mirasol.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
 3. mirasol.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających ze świadczonych usług, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od mirasol.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
 4. Korzystając z usług świadczonych przez mirasol.pl Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności są dla niego jasne i zrozumiałe i że Klient akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

 

Obozy językowe, obozy młodzieżowe Almatur obozy Kolonie letnie - Szarpie Travel Obozy letnie i kolonie- Kompas Portal młodzieżowy Kogis Obozy i kolonie Hut Plus Obozy młodzieżowe EPT Lingwista- Obozy językowe za granicą Kolonie i obozy Frajda Obozy młodzieżowe- Art Tour Obozy młodzieżowe- Ok Tours Obozy młodzieżowe i kolonie -Wonderlands Obozy młodzieżowe i kolonie letnie- Vero travel Obozy młodzieżowe, kolonie - Akademia dziecięca Obozy młodzieżowe- Harctur Obozy młodzieżowe -BUT Obozy młodzieżowe- Damptour Obozy młodzieżowe, obozy żeglarskie -Wandrus Obozy, kolonie - Cogito Obozy młodzieżowe- index obozy młodzieżowe FunClub